MYKOLOR GRAND ZIRCON FEEL FOR INTERIOR SƠN NỘI THẤT CAO CẤP BÓNG HOÀN HẢO 1L, 4,375L, 15L

– Siêu bóng (*)
– Che lấp các vết nứt nhỏ
– Màu sắc đẹp
– Chùi rửa được
– Bảo vệ 6 năm
– Độ bám dính cao
– Độ che phủ cao
– Chống nấm mốc
– Free Heavy Metal
– Free Formaldehyde
– Low VOC
– Non Toxic.

(*) Phương pháp kiểm tra độ bóng của Mỹ: ASTM D 523-89